zaterdag 10 december 2011

President van Liberia: Ellen Johnson Sirleaf

In 2011 werd de Nobelprijs voor de Vrede toegekend aan Ellen Johnson Sirleaf (geboren 1938), die sedert 2006 president is van het Afrikaanse land Liberia. Met die benoeming is zij niet alleen de eerste vrouwelijke president van dat werelddeel, maar tevens de eerste die door vrije verkiezingen aan de macht is gekomen.
Arte-televisie zendt een Deense documentaire uit 2007 van Daniel Junge ─ op het beeldformaat 16:9 met stereofonisch geluid ─ uit over deze politica vol moed, beleid en trouw, op zaterdag 10 december, tussen 21:45 uur en 22:40 uur. Die film draagt de Duitse titel Die Chefin. Het lijkt er op dat, nu mevrouw Sirleaf president is, Liberia langzaam maar zeker tot rust komt na decennia vol met burgeroorlog.
Een herhaling, eveneens via Arte-tv, zal te zien zijn op zondag 18 december, vanaf 05:00 uur in de ochtend.

dinsdag 21 december 2010

Hirsi Ali-documentaire met gezongen dialogen

Muzikale documentaire
Robert Oey (geboren 1966) is documentairemaker. Voor de VPRO heeft hij De Leugen gemaakt, die in de reeks Holland Doc via Nederland 2 zal worden uitgezonden op donderdag 23 december, vanaf 22:45 uur, en zal duren tot 00:20 uur in de nacht op vrijdag 24 december.
De documentaire is bedoeld als reconstructie en heeft als thema de politieke crisis die is ontstaan naar aanleiding van leugens die Ayaan Hirsi Ali in de wereld heeft gezet om een positief oordeel te vernemen in verband met haar asielaanvraag. Dat alles is voor het voetlicht getreden in de tijd dat ze rals kamerlid reeds was overgestapt van de PvdA naar de VVD.
We krijgen een reconstructie te zien met commentaren die heten te worden gezongen, door zowel politici en asielzoekers, en daarnaast tevens door doorgewone Nederlanders, al is zoiets een vage betiteling. Op die manier wenste de maker — en hij geloofde dat zo te kunnen realiseren — ruimte te creëren voor in eerste instantie emoties, die volgens hem in gewone dialogen onuitgesproken blijven.

Ayaan Hirsi Ali, voormalig lid,van de Tweede Kamer, zorgde voor ophef en emoties in groten getale. Een relatief geringe affaire leidde ertoe dat Rita Verdonk haar volstrekte onvermogen toonde, en daarna dat het kabinet Balkenende II viel.

Poltieke gevolgen

Niet alleen heeft die leugen voor de initiator — Ayaan Hirsi Ali — politieke gevolgen gekregen: zij verloor haar kamerzetel, maar ook het kabinet Balkenende II viel uiteindelijk als gevolg van de door dit incident ontstane situatie, die was doorspekt met tal van sterk persoonlijk getinte politieke situaties, vooral door het optreden van een volkomen vastgevroren mini-ster genaamd Rita Verdonk, die let zien hoe onbekwaam ze was voor het politieke vak in het algemeen en voor het ministerschap in het bijzonder.

Parallellen

Gelijk opgaand met de ontwikkelingen van het geval Ayaan wordt een Iraanse familie voorgesteld met haar verhaal; de nadruk ligt daarbij op het feit dat ze al geruime tijd wachtte op een verblijfsvergunning voor de diverse leden ervan.
De documentaire wordt omschreven als fascinerend en soms zelfs ontroerend, ook al treden de voormalige bewindslieden Verdonk en Nawijn uit het kabinet Balkenende II erin op. Net als indertijd in de werkelijkheid, figureren ze als sleutelfiguren, die in deze context zingende commentatoren zijn.
Onvoorstelbaar dat man daarvan ook maar een fractie van een seconde ontroerd door kan raken. Beroerd daarentegen acht ik zeer voorstelbaar. Maar misschien leert het kijken naar de documentaire ons dat er zelfs in dergelijke on-figuren nog iets zit dat anderen emotioneel zou kunnen bewegen.

woensdag 22 september 2010

Publiek Geheim: Troonrede met extra boodschap

Het kon natuurlijk niet anders: toen men — wie die men ook was of waren — ontdekte dat er een acrostichon met de drie woorden Willem van Nassov, in de Troonrede verborgen zat, zal niet ieder direct gedacht hebben aan een nieuwe carrière voor degene(n) die deze boodschap in de toespraak van de Koningin der Nederlanden heeft (hebben) ingevoegd: die van puzzelredacteur.
Maar niet alleen het feit dat het om een acrostichon ging, maar dat deze naam erin verborgen zit, heeft de gemoederen even beziggehouden. 
Even maar, voordat men is overgegaan tot de orde van de dag. Behalve Michiel Bicker Caarten, die het na-Journaalse programma Uitgesproken WNL presenteert, dat van een onmiskenbaar Telegraaf-cliché is voorzien.
Even heeft genoemde presentator dit thema aangesneden en zijn beide gasten voorgelegd.

De rest daaromtrent en de oplossing van de cryptogrammatische uiting vindt u in een bijdrage van daarnet op onze moedersite Cultuurtempel.

dinsdag 14 september 2010

Uitgebreid spreken met voormalig PM Tony Blair

In Night Waves, een vast onderdeel in de programmering van BBC Radio 3, wordt op dinsdag 14 september, tussen 23:15 uur en middernacht onze tijd, een uitgebreid onderhoud gepresenteerd met de voormalige Prime Minister van Groot-Brittannië, Anthony Charles Lynton Blair die in1953 werd geboren en van 1997 tot 2007 bovengenoemde functie heeft vervuld als vertegenwoordiger van de Labour Party, die nog altijd graag voor sociaal-democratisch wenste door te gaan.
Hoewel het enige tijd relatief stil was rondom Tony Blair, ook in de internationale pers, heeft hij na zijn aftreden bepaald niet stilgezeten. Onlangs zijn diens memoires verschenen onder de titel Journey, en dat feit heeft diezelfde internationale pers de focus opnieuw op hem doen richten. Het verschijnen van dat boek en de inhoud ervan zijn tevens aanleiding voor de uitzending hedenavond op BBC Radio 3.

dinsdag 29 juni 2010

Duits parlement kiest heden een nieuwe president

De datum 30 juni 2010 zou — in elk geval theoretisch gezien — negatief kunnen uitpakken voor de huidige coalitie van CDU en FDP in Berlijn. Hoewel het niet zeker is dat de alternatieve kandidaat  voor het presidentschap, Joachim Gauk, een grote bedreiging zal blijken (te zijn geweest) voor de wenskandidaat van de zittende regering: Christian Wulf, is de spanning nu toch groter dan men aanvankelijk had kunnen bevroeden, en dat komt doordat grote delen van de Duitse media — inclusief het dagblad Die Welt en andere uitgaven van de nog altjd dubieuze Springer-Presse zich vanaf het begin en met grote nadruk hebben uitgesproken vóór Joachim Gauk.
De politieke groepering Die Linke — voor een groot deel bestaande uit lieden die ooit lid waren van de staatspartij in de DDR — is met een eigen kandidaat in de politieke arena gekomen: de thans 74-jarige, sociologe en voormalige (ARD-)journaliste, Luc Jochimsen (Lucrezia Schleussinger) — wel wetend dat die geen schijn van kans zal maken op benoeming in de functie die ter discussie staat. De leiding van Die Linke heeft echter grote bezwaren — of die werkelijk volkomen onoverkomelijk zullen zijn, zal moeten blijken als de stemmen staken tussen de beide eerder genoemde kandidaten en stemgerechtigden binnen Die Linke de doorslag kunnen geven — jegens hun vroeger DDR-landgenoot Joachim Gauk, die na de samenvoeging van Duitsland Oost en Duitsland West de zogeheten Gauk-Behörde zou gaan leiden ter registratie en voorbereiding van eventuele vervolging van al dan niet intens kwalijke kwesties en personen ten tijde van de beide Duitslanden en bepaalde vormen van onrecht in de DDR ten hemel schreiend waren.

Richard von Weiszäcker
Op de dag dat in de loop van de middag bekend is geworden wie de nieuwe president van de Bondsrepubliek Duitsland is geworden, presenteert de regionale Duitse televisiezender NDR (Nord Deutscher Rundfunk) een anderhalf uur durend filmportret uit van Richard von Weiszäcker (geboren 1920), die van 1984 tot 1994 (de zesde) Bondspresident van (West-)Duitsland was. Hij heeft zich in die functie allerwegen — ook bij de andere partijen dan de zijne — respect weten te verschaffen. Nog altijd wordt hij gezien als de Bondspresident. Dat is terug te vinden in de titel van de documentaire die tussen 21:00 uur en 22:30 uur zal worden 
vertoond: Richard von Weiszäcker — Für immer Präsident.
____________

Afbeeldingen
1. Luc Jochimsen tijdens een rede in de Bundestag.
2. Richard von Weiszäcker, beroepspoliticus van de CDU en tien jaar (twee ambtstermijnen) Bondspresident.

zondag 6 juni 2010

Vier decennia reportages en documentaires over aspecten van de Nederlandse (partij)politiek

In verband met de actualiteit
Wie zal het verbazen dat dezer dagen diverse aspecten van de Nederlandse politieke historie in tal van uiteenlopende programma's op de rol van het digitale televisiekanaal Geschiedenis 24  staan? In de periode tussen 18:25 uur en middernacht van zondag 6 juni komen acht thema's — in dit geval tussen 1970 en 2010 — aan de orde. Achtereenvolgens worden deze verschillende onderwerpen behandeld:

1. De politieke partij DS 70. Een reportage in de reeks Andere tijden. (18:25-18:56 uur.)
2. Verkiezingsuitslag 1972. Verslag in de reeks Berichten uit de samenleving over de verkiezingsavond van 1972, toen de Partij van de Arbeid een enorme winst behaalde. (18:56-19:13 uur.)
3. De premier na de Tweede Wereldoorlog. Het gaat hier om een compilatie die in 2005  door Geschiedenis 24 is gemaakt van profielen van allen die gedurende de laatst vijfenzestig jaar Minister-President van ons land zijn geweest.
4. Politieke verkenningen: Joop den Uyl (1919-1987), PvdA. Special van de KRO-televisie uit de actualiteitenrubriek Brandpunt uit 1977. (20:01-21:00 uur.)
5. Kijkswing! Eerste aflevering uit een vijfdelige serie van Jan Kelder uit 1993 over De geschiedenis van de jazz in Nederland. De aflevering behandelt de periode 1919-1939. Onwillekeurig gingen politieke aspecten een rol spelen in het muziekleven. (21:00-21-49 uur.)
6. Politieke verkenningen: Hans Wiegel, VVD. Tweede van drie Brandpunt-specials uit 1977 over de leiders van de drie grootste politieke partijen in ons land.
7. De entree van Balkenende. Reportage uit 2009 uit de serie Andere tijden over het weekeinde in 2001 toen Jan Peter Balkenende werd gekozen tot fractieleider en lijsttrekker van het CDA. (22:53-23:21 uur.)
8. De zwerftochten van Pim Fortuyn. Een reportage uit 2002 in de reeks programma's getiteld Zembla. Deze bijdrage gaat over eventuele antwoorden op de vraag wat de op 6 mei 2002 door een aanslag omgekomen politicus Pim Fortuyn (1948-2002) heeft gedreven. Over zijn 'queeste' naar macht, geluk en erkenning. (23:21-00:00 uur.)

Geschiedenis 24 TV kanaal


Info omtrent eventuele herhalingen in de nachtelijke uren en overdag zijn te vinden — vooropgesteld dat er herhalingen zijn ingepland — in de elektronische programmagids

gids.vpro.nl
____________
Afbeeldingen
1. Joop den Uyl, een bevlogen idealist die goed kon drammen. Hij zal dat absoluut noodzakelijk hebben gevonden en met hem zijn bewonderaars. Anderen daarentegen vonden hem net iets te veel op een gereformeerde predikant lijken. (Foto overgenomen van de website van Geschiedenis 24.)
2. Het logo van het digitale televisiekanaal Geschiedenis 24 staat er gekleurd op.

donderdag 13 mei 2010

Comandante — documentaire over Fidel Castro

Ter afsluiting van een hele avond (Zuid-)Amerikaanse documentaires op Neerlands digitale televisiekanaal Holland Doc 24 op donderdag 13 mei— onder meer over Evita Peron en Che Guevara — wordt kort vóór middernacht, van 23:52 uur tot ongeveer 00:30 uur — een documentaire van de VS-filmer Oliver Stone uitgezonden. Deze regisseur heft een periode in het gezelschap van Fidel Castro (geboren 1926) doorgebracht, en daarbij is hij in de gelegenheid gesteld om meer dan dertig uur aan interviews en informele gesprekken op te nemen. Daaruit is een portret van de Cubaanse leider ontstaan dat hier en daar afwijkt van het algemene beeld dat men, vrijwel overal ter wereld van hem heeft. Met Oliver Stone spreekt hij openhartig over de revolutie en over de huidige toestand waarin Cuba zich bevindt. Zelfs Castro's decennia lang verborgen gehouden 'liefdesleven' blijkt in die documentaire geen taboe.
Een herhaling zal worden uitgezonden op zaterdag 15 mei, op dezelfde digitale zender, tussen 22:02 en 22:38 uur.
__________

Afbeelding: Fidel Castro (r) met Che Guevara, lang geleden.